World Port Sustainability Program

Een globaal platform voor een globale speler

WPSP_1

Wie is het WPSP?

Havens zijn niet enkel cruciale knooppunten in de wereldwijde supply chain. Ze zijn tegelijk ook verweven in lokale en regionale gemeenschappen. Hierdoor moeten havens zich voortdurend aanpassen aan uitdagingen op micro- én macroniveau. Denk maar aan klimaatveranderingen, mobiliteit, digitalisatie, migratie en sociale integratie.

In het voorjaar van 2017 zette het International Association of Ports and Harbors (IAPH)  het World Ports Sustainability Program op. Het IAPH wil hiermee toekomstige inspanningen inzake duurzaamheid verbeteren en coördineren, en tegelijk ook internationale banden met partner in de duurzame supply chain bevorderen. Het WPSP bouwt zo voort op eerdere klimaatinitiatieven zoals de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (UN SDG).

WPSP_0
WPSP_10
WPSP_5
WPSP_11

Vraag van de klant?

Een globaal project zoals het WPSP verdient zijn eigen platform. Daarom vroeg het IAPH om een website te bouwen die volledig rond het WPSP draait. Tenslotte is het programma geen momentopname. Het is een verbintenis tot een continu evoluerende kwestie, namelijk duurzaamheid voor elke stakeholder.

Deze website wordt de centrale hub van alles rondom dit topic: Wat houdt het programma exact in? Tot welke aspecten reikt deze duurzaamheid uit? Wie zijn de partners in het verhaal? Welke projecten vallen onder het programma? Etc.

WPSP_4
WPSP_8
WPSP_3
WPSP_6
WPSP_9
WPSP_7

Wat heeft STRAK verwezenlijkt?

Het communicatieplatform werd vanaf nul ontwikkeld. We streefden naar een website die aangenaam is om doorheen te navigeren. Bovendien kan je de benodigde informatie gemakkelijk en snel vinden.

Om dat te verwezenlijken zorgden we enerzijds voor een duidelijke structuur. Zo wordt de overvloed aan content duidelijk afgebakend. Voorbeelden hiervan zijn de onderdelen Areas of intrest, Portfolio en Reference documents. Elke vorm van informatie behoort toe aan één van de vooropgestelde onderdelen. Het was eveneens belangrijk dat het IAPH de content makkelijk kon beheren. Daarom werd gebruik gemaakt van StoryChief, een handige content automation tool.

Anderzijds benadrukt ons webdesign het internationale aspect van het programma. Het concept werd in een presentabel visueel stramien gegoten. Zo kan het internationaal gebruikt worden. De look and feel is inherent gekoppeld aan het hele havengebeuren. Waar ter wereld je je ook bevindt.

WPSP_2

Eindresultaat?

We bezorgden het IAPH een communicatieplatform waarin de gebruiksvriendelijkheid voor zowel de beheerder als de bezoekers centraal staan.

Het resultaat vind je op sustainableworldports.org.

Heeft je onderneming ook nood aan strakke website? Neem zeker een kijkje naar onze andere cases.